Poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts

Datum otvaranja poziva: 20. januar 2022. godine

Rok za prijavu: 20. april 2022. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10

Tema: Ciljevi poziva su:

  • Kreirati inovativna arhitektonska i dizajnerska rešenja koja naglašavaju upotrebu novih oblika i  materijala u skladu sa ciljevima evropskog „Zelenog dogovora“.
  • Iskoristiti društvenu funkciju arhitekture, umetnosti i dizajna, kombinujući funkcionalnost i održivost sa estetikom, umetnošću i kulturom, sa ciljem pokretanja društvene uključenosti i pristupačnosti, kao i jačanja doprinosa kulture održivosti.
  • Ispitati kulturne transformacije koje pokreću održivost i istražiti nove puteve saradnje između relevantnih zainteresovanih strana, uključujući kulturnu i kreativnu industriju, zainteresovane za dizajniranje novog evropskog načina života, a u skladu sa „novim evropskim Bauhausom“.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

 

Indikativni budžet za ceo poziv: 6 miliona EUR

Budžet po projektu: 3 miliona EUR

Očekivan broj odobrenih projekata: 2

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Kultura, kreativnost i inkluzivno društvo

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava