Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Games and culture shaping our society

Датум отварања позива: 20. јануар 2022. године

Рок за пријаву: 20. април 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-09

Тема: Одабрани пројекти за овај позив би требало да имају за циљ барем два од следећих исхода:

  • Доказе о утицају видео игара на европско друштво и њиховој културној вредности и ризицима.
  • Доказе о иновативном потенцијалу видео игара (онлајн или других).
  • Нова сазнања о улози индустрије игара и некомерцијалних креативних пракси у ЕУ.
  • Побољшано знање о правним питањима и питањима интелектуалне својине у контексту играчке популације  и индустрије игара на међународним тржиштима.
  • Предлоге за побољшање видео игара у смислу њиховог позитивног утицаја на образовање, скупове вештина, одговорне пословне моделе, шансе за запошљавање, друштвену кохезију и креативност.  

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

 

Индикативни буџет за цео позив: 9 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: од 2 до 3 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 3

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Култура, креативност и инклузивно друштво

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава