Прелиминарна ранг листа за упис на студијски програм мастер академских студија Информационе технологије – школска 2021/2022. година

Универзитет у Крагујевцу објављује прелиминарну ранг листу за упис на студијски програм мастер академских студија Информационе технологије, у школској 2021/2022. години. Крајњи рок за приговоре на ранг листу је 30. октобар 2021. године, до 12 часова. Приговори се шаљу на мејл Центра за развој каријере и саветовање студента: razvojkarijere@kg.ac.rs

Коначна ранг листа ће бити објављена 30. октобра 2021. године.

Упис кандидата ће се обавити у периоду од 1. до 3.  новембра, од 8 до 16 часова, у просторијама Центра за развој каријере (II спрат Ректората).

 

Потребна документа за упис:

Два попуњена ШВ обрасца;

Индекс;

Три фотографије формата 3,5x4,5 cm (уколико нису предате приликом пријаве на конкурс).