Poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats

Datum otvaranja poziva: 20. januar 2022. godine

Rok za prijavu: 20. april 2022. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-07

Tema: Odabrani projekti za ovaj poziv bi trebalo da imaju za cilj barem dva od sledećih ishoda:

  • Razvitak bezbednih metoda i alata za zaštitu, identifikaciju i praćenje kulturnih dobara.
  • Doprinos zaštiti, traženju, restituciji, očuvanju, kao i istraživanju provenijencije ugrožene evropske kulturne baštine.
  • Sprovođenje istraživanja za podržavanje primene preventivnih mera protiv pljačke i nezakonite trgovine kulturnim dobrima.
  • Podizanje svesti, učešća i saradnje građana, zainteresovanih strana, stručnjaka, kreatora politike i svih uključenih aktera.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

Indikativni budžet za ceo poziv: 12 miliona EUR

Budžet po projektu: od 3 do 4 miliona EUR

Očekivan broj odobrenih projekata: 3

 

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Kultura, kreativnost i inkluzivno društvo

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava