Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats

Датум отварања позива: 20. јануар 2022. године

Рок за пријаву: 20. април 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-07

Тема: Одабрани пројекти за овај позив би требало да имају за циљ барем два од следећих исхода:

  • Развитак безбедних метода и алата за заштиту, идентификацију и праћење културних добара.
  • Допринос заштити, тражењу, реституцији, очувању, као и истраживању провенијенције угрожене европске културне баштине.
  • Спровођење истраживања за подржавање примене превентивних мера против пљачке и незаконите трговине културним добрима.
  • Подизање свести, учешћа и сарадње грађана, заинтересованих страна, стручњака, креатора политике и свих укључених актера.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 12 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: од 3 до 4 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 3

 

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Култура, креативност и инклузивно друштво

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава