Позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Hybrid catalytic conversion of renewable energy to carbon-neutral fuels (RIA)

Позив: HORIZON-CL5-2021-D3-03-03

Рок за пријаву: 23. фебруар 2022. године

Тема: Горива без угљеника могу да пруже револуционарна решења која ће допринети унапређењу европске научне основе, лидерства и глобалне улоге у области обновљивих горива, јачању европског потенцијала за извоз технологија обновљивих горива кроз међународну сарадњу, итд. Од предложених пројеката се очекује да развију хибридне процесе каталитичке конверзије, комбинујући хемијске, електрохемијске, биолошке, биохемијске и термохемијске каталитичке процесе за претварање обновљиве енергије у угљен-неутрална обновљива горива биолошког или небиолошког порекла (осим водоника).

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 3,3 милиона ЕУР

Буџет позива: 10 милиона ЕУР

Корисни линкови: