Poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Piloting approaches and tools to empower citizens to exercise their “data rights” in the area of food and nutrition

Datum otvaranja poziva: 28. oktobar 2021. godine

Rok za prijavu: 15. februar 2022. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-10

Tema: Ciljevi poziva su:

  • osnažiti građane da ostvare svoja „prava na podatke“ i da doprinesu pravednoj tranziciji sistema ishrane;
  • pilotirati digitalna rešenja u prehrambenim sistemima i ishrani sa poboljšanom zaštitom ličnih podataka i suverenitetom podataka, i koja postižu pravedniju raspodelu bogatstva i beneficija;
  • unaprediti alternativne pristupe razmeni podataka o sistemu hrane koji promovišu inovacije i povećavaju konkurenciju.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

 

Indikativni budžet za ceo poziv: 8 miliona EUR

Budžet po projektu: oko 4 miliona EUR

Očekivan broj odobrenih projekata: 2

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava