Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Piloting approaches and tools to empower citizens to exercise their “data rights” in the area of food and nutrition

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву: 15. фебруар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-10

Тема: Циљеви позива су:

  • оснажити грађане да остваре своја „права на податке“ и да допринесу праведној транзицији система исхране;
  • пилотирати дигитална решења у прехрамбеним системима и исхрани са побољшаном заштитом личних података и суверенитетом података, и која постижу праведнију расподелу богатства и бенефиција;
  • унапредити алтернативне приступе размени података о систему хране који промовишу иновације и повећавају конкуренцију.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

 

Индикативни буџет за цео позив: 8 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: око 4 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 2

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава