Poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Microbiomes in food production systems

Datum otvaranja poziva: 28. oktobar 2021. godine

Rok za prijavu: 15. februar 2022. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-09

Tema: Ciljevi poziva su:

  • hranljiviji i raznovrsniji biljni proizvodi kao i proizvodi zasnovani na različitim mikrobiomima;
  • znanje koje vodi ka razumevanju mikrobioma, interakcija biljaka (npr. sekundarnih metabolita) i biljnih mikrobioma sa životinjskim i ljudskim mikrobiomima. Ovo je u kontekstu uticaja na zdravlje životinja /ljudi i biljaka koje su domaćini biljnih/ljudskih/životinjskih patogena ili drugih mikroorganizama koji izazivaju probleme u kvalitetu i bezbednosti;
  • unapređenje „translacionog istraživanja“ radi generisanja i primenjivanja znanja koje može da unapredi ljudsko zdravlje i praksu zaštite životne sredine i doprinese stabilnosti prinosa i bezbednosti hrane i ishrane;
  • unapređeni odnosi između svih aktera uključenih u prehrambene sisteme (npr. poljoprivrednika i potrošača) nudeći transparentnost poslovnih strategija, uključujući povezane integrisane procene i alate za podršku odlučivanju.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

 

Indikativni budžet za ceo poziv: 10 miliona EUR

Budžet po projektu: oko 5 miliona EUR

Očekivan broj odobrenih projekata: 2

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava