Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Microbiomes in food production systems

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву: 15. фебруар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-09

Тема: Циљеви позива су:

  • хранљивији и разноврснији биљни производи као и производи засновани на различитим микробиомима;
  • знање које води ка разумевању микробиома, интеракција биљака (нпр. секундарних метаболита) и биљних микробиома са животињским и људским микробиомима. Ово је у контексту утицаја на здравље животиња /људи и биљака које су домаћини биљних/људских/животињских патогена или других микроорганизама који изазивају проблеме у квалитету и безбедности;
  • унапређење „транслационог истраживања“ ради генерисања и примењивања знања које може да унапреди људско здравље и праксу заштите животне средине и допринесе стабилности приноса и безбедности хране и исхране;
  • унапређени односи између свих актера укључених у прехрамбене системе (нпр. пољопривредника и потрошача) нудећи транспарентност пословних стратегија, укључујући повезане интегрисане процене и алате за подршку одлучивању.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

 

Индикативни буџет за цео позив: 10 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: око 5 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 2

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава