Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Risk assessment of new low risk pesticides

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву: 15. фебруар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-01

Тема: Циљеви позива су:

  • унапредити процену ризика од нових, тзв. ниско ризичних супстанци и средстава за заштиту биља коришћењем релевантних метода;
  • применити регулаторну науку ЕУ за процену ризика нових пестицида ниског ризика за пољопривреду;
  • осигурати безбедност нових пестицида ниског ризика који се користе у пољопривреди кроз отпорну и транспарентну процену ризика;
  • повећати доступност сигурних и еколошки прихватљивих метода за заштиту биља и сузбијање корова како би се смањили ризици по животну средину, остале организме и здравље људи.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

 

Индикативни буџет за цео позив: 7 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: око 7 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава