Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Integrated and sustainable freshwater bioeconomy: Combining aquaculture, biodiversity preservation, biotechnology and other uses

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву: 15. фебруар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-05

Тема: Циљеви позива су:

  • Унапређење еколошког отиска и ресурсне ефикасности слатководне аквакултуре и подстицање њене диверсификације и раста у оквиру интегрисане стратегије слатководне биоекономије. 
  • Очување слатководног биодиверзитета смањењем утицаја слатководне аквакултуре (нпр. одговарајућим просторним планирањем) и проценом његовог потенцијала за биотехнолошке примене.
  • Подстицање одрживог економског раста и отварање нових радних места у сектору слатководне биоекономије за људе који живе на језерским и речним подручјима у Европи.
  • Унапређење професионалних вештина и компетенција оних који раде и оспособљавају се за рад у „плавој економији“.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

 

Индикативни буџет за цео позив: 10 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: око 5 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 2

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава