Позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Marginal lands and climate-resilient and biodiversity-friendly crops for sustainable industrial feedstocks and related value chains (IA)

Позив: HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-02

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву: 15. фебруар 2022. године

Тема:  Предлози пројеката у оквиру ове теме треба да допринесу развоју и примени европских политика, посебно Европског зеленог договора, акционог плана циркуларне економије и стратегије биоекономије. Они би требало да обезбеде унапређење и одрживост европске индустрије, конкурентности и независности ресурса смањењем утицаја на животну средину (укључујући и биолошку разноликост), омогућавањем климатске неутралности и већом ефикасношћу ресурса (посебно рециклирањем) дуж ланаца вредности као и развијањем иновативних производа на биолошкој бази.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Innovation Actions).

Буџет пројекта: 7 милиона ЕУР

Буџет позива: 14 милиона ЕУР

Корисни линкови: