Poziv u okviru programa Horizont Evropa - Monitoring and effective measures for agrobiodiversity (RIA)

Poziv: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-06

Datum otvaranja poziva: 28. oktobar 2021. godine

Rok za prijavu: 15. februar 2022. godine

Tema:  U skladu sa ciljevima strategije o biodiverzitetu 2030. i drugim politikama kao što je opšta poljoprivredna politika, uspešni predlozi projekata u okviru ovog poziva treba da doprinesu i olakšaju proces usvajanja praksi koje promovišu biodiverzitet, kao i praćenja biodiverziteta poljoprivrednog zemljišta sa ciljem da se održi i ponovo uspostave biotopi i staništa.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU (Research and Innovation Actions).

Budžet projekta: 8 miliona EUR

Budžet poziva: 8 miliona EUR

Korisni linkovi: