Позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Monitoring and effective measures for agrobiodiversity (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-06

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву: 15. фебруар 2022. године

Тема:  У складу са циљевима стратегије о биодиверзитету 2030. и другим политикама као што је општа пољопривредна политика, успешни предлози пројеката у оквиру овог позива треба да допринесу и олакшају процес усвајања пракси које промовишу биодиверзитет, као и праћења биодиверзитета пољопривредног земљишта са циљем да се одржи и поново успоставе биотопи и станишта.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 8 милиона ЕУР

Буџет позива: 8 милиона ЕУР

Корисни линкови: