Poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Developing nature-based therapy for health and well-being

Datum otvaranja poziva: 28. oktobar 2021. godine

Rok za prijavu:

Prva faza: 15. februar 2022. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

Druga faza: 6. septembar 2022. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-02-two-stage

Tema: Projektne prijave za ovaj poziv trebalo bi da budu usmerene ka ostvarivanju sledećih ishoda:

  • osvetliti sektore koji upravljaju zelenim površinama, zaštitom prirode, poljoprivredom i šumarstvom kao pružaoce nege i njihove moguće veze sa zdravstvenim, socijalnim i obrazovnim sektorima;
  • ojačati bazu dokaza o uzročno-posledičnoj vezi između prirode i zdravlja i blagostanja kako bi se dobili efikasniji recepti za terapiju prirodom;
  • češće koristiti isplative recepte za prirodnu terapiju u sektoru zdravstvene zaštite;
  • povećati svest građana i kreatora politike o pozitivnim koristima prirode za zdravlje i dobrobit;
  • proširiti upotrebu terapije prirodom kao metode preventivne medicine od strane zdravstvenih radnika i građana.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

 

Indikativni budžet za ceo poziv: 19 miliona EUR

Budžet po projektu: oko 6 miliona EUR

Očekivan broj odobrenih projekata: 3

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava