Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Developing nature-based therapy for health and well-being

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву:

Прва фаза: 15. фебруар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

Друга фаза: 6. септембар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-02-two-stage

Тема: Пројектне пријаве за овај позив требало би да буду усмерене ка остваривању следећих исхода:

  • осветлити секторе који управљају зеленим површинама, заштитом природе, пољопривредом и шумарством као пружаоце неге и њихове могуће везе са здравственим, социјалним и образовним секторима;
  • ојачати базу доказа о узрочно-последичној вези између природе и здравља и благостања како би се добили ефикаснији рецепти за терапију природом;
  • чешће користити исплативе рецепте за природну терапију у сектору здравствене заштите;
  • повећати свест грађана и креатора политике о позитивним користима природе за здравље и добробит;
  • проширити употребу терапије природом као методе превентивне медицине од стране здравствених радника и грађана.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

 

Индикативни буџет за цео позив: 19 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: око 6 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 3

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава