Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Natural capital accounting: Measuring the biodiversity footprint of products and organizations

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву: 15. фебруар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-04

Тема: Циљеви позива су:

  • Променити начин на који организације и компаније из ЕУ и земаља придружених програму Хоризонт Европа издвајају капитал или промовишу одрживо управљање, увођењем коришћења корпоративног рачуноводства природног капитала.
  • Интегрисати разматрање биодиверзитета и екосистема у доношење пословних одлука на различитим нивоима мерењем отиска производа и организација на биодиверзитет кроз побољшање, развој и примену стандардизованих метода, критеријума и стандарда који се фокусирају на суштинске карактеристике биодиверзитета, услуге екосистема, вредности и одрживо коришћење.
  • Побољшати корпоративно откривање биодиверзитета кроз иновативне приступе за неговање принципа транспарентности података о биодиверзитету, екосистемима и услугама.
  • Демонстрирати иновативна решења за вредновање утицаја на пословање и зависност од биодиверзитета и екосистема, дефинисати ризике и прилике за приватно доношење одлука у предузећима.
  • Истражити решења за смањење отиска на биодиверзитет трговаца на мало у глобалним ланцима вредности.

 

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

 

Индикативни буџет за цео позив: 10 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: око 10 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава