Poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Intercropping – understanding and using the benefits of complexity in farming and value chains

Datum otvaranja poziva: 28. oktobar 2021. godine

Rok za prijavu: 15. februar 2022. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-05

Tema: U skladu sa ciljevima strategije „Od farme do viljuške“, uspešni predlozi za ovaj poziv će promovisati raznovrsnost vrsta u poljoprivredi kao sredstvo za povećanje otpornosti sektora u odnosu na promenljive životne, klimatske i ekonomske uslove. Promovisanjem biodiverziteta, predlozi će se baviti zahtevima potrošača za raznovrsnijom i održivijom proizvodnjom u poljoprivredi.

Ciljevi poziva su:

  • integracija znanja iz različitih disciplina (npr. ekologije, agronomije, genetike, fiziologije, kao i društvenih nauka) radi boljeg razumevanja, procene i upotrebe ekoloških procesa;
  • bolje razumeti prepreke za usvajanje međuuseva od strane poljoprivrednika;
  • optimizovane, testirane na terenu i spremne za upotrebu agronomske prakse za međukulturnu obradu, primenljive u različitim uslovima širom Evrope;
  • osnažiti saradnju između savetnika i poljoprivrednika;
  • veći dokazi i uvažavanje korisnih efekata međukultura na kvalitet useva i kvalitet proizvodnje, zajedno sa širim koristima za biodiverzitet, zdravlje zemljišta, kvalitet vode i smanjenje zagađenja vazduha i emisije gasova sa efektom staklene bašte;
  • demonstracija ekonomskih linija i koristi od raznovrsne proizvodnje za poljoprivredni sektor i povezane lance vrednosti.

 

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

 

Indikativni budžet za ceo poziv: 16 miliona EUR

Budžet po projektu: oko 8 miliona EUR

Očekivan broj odobrenih projekata: 2

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava