Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Intercropping – understanding and using the benefits of complexity in farming and value chains

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву: 15. фебруар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-05

Тема: У складу са циљевима стратегије „Од фарме до виљушке“, успешни предлози за овај позив ће промовисати разноврсност врста у пољопривреди као средство за повећање отпорности сектора у односу на променљиве животне, климатске и економске услове. Промовисањем биодиверзитета, предлози ће се бавити захтевима потрошача за разноврснијом и одрживијом производњом у пољопривреди.

Циљеви позива су:

  • интеграција знања из различитих дисциплина (нпр. екологије, агрономије, генетике, физиологије, као и друштвених наука) ради бољег разумевања, процене и употребе еколошких процеса;
  • боље разумети препреке за усвајање међуусева од стране пољопривредника;
  • оптимизоване, тестиране на терену и спремне за употребу агрономске праксе за међукултурну обраду, применљиве у различитим условима широм Европе;
  • оснажити сарадњу између саветника и пољопривредника;
  • већи докази и уважавање корисних ефеката међукултура на квалитет усева и квалитет производње, заједно са ширим користима за биодиверзитет, здравље земљишта, квалитет воде и смањење загађења ваздуха и емисије гасова са ефектом стаклене баште;
  • демонстрација економских линија и користи од разноврсне производње за пољопривредни сектор и повезане ланце вредности.

 

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

 

Индикативни буџет за цео позив: 16 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: око 8 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 2

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава