Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Maintaining and restoring pollinators and pollination services in European agricultural landscapes

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву:

Прва фаза: 15. фебруар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

Друга фаза: 1. септембар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

 

ИД позива: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-02-01-two-stage

Тема: Пројекти за овај позив би требало да остваре:

  • обнову пољопривредних пејзажа заједнички осмишљеном у сарадњи са пољопривредницима и другим управљачима земљишта, локалним заједницама, саветодавним службама за пољопривреду, урбанистима, сектором заштите природе, итд. експерименталном праксом и услугама прилагођеним опрашивачима, кроз процесе друштвених иновација, попут иновативних приступа за побољшање заједничког планирања заједнице и иновативних пословних модела;
  • да управљање, обнављање и очување станишта дивљих опрашивача следе пројектом проверене научне и управне препоруке. Опсег дотичних препорука постављен је у Извештају о процени опрашивача, опрашивању и производњи хране IPBES-а и ажурираном Акционом плану међународне иницијативе за очување и одрживу употребу опрашивача;
  • системске приступе који пружају ефикасно окружење за омогућавање акција заинтересованих страна. Они ће показати да се кохерентне и свеобухватне политике за очување и одрживу употребу опрашивача на различитим нивоима управљања могу демонстрирати барем на нивоу пејзажа;
  • допринети подстицању одрживе пољопривредне праксе уз осигуравање одрживости и профитабилности пољопривреде за различите пољопривредне секторе;
  • побољшану координацију у управљању, као и побољшану доступност података, уговора о финансирању и одржавању за активности корисне за опрашиваче;
  • адаптивно управљање мерама за очување и одрживу употребу опрашивача врши се сталним праћењем и проценом исхода, укључујући и коришћење шема плаћања заснованих на резултатима.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

 

Индикативни буџет за цео позив: 20 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: од 6 до 10 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 3

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава