Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Understanding the role of behaviour, gender specifics, lifestyle, religious and cultural values, and addressing the role of enabling players (civil society, policy makers, financing and business leaders, retailers) in decision making

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву: 15. фебруар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-09

Тема: Пројекти за овај позив би требало да имају следеће исходе:

  • Идеје за приступе у борби против губитка биодиверзитета и имплементацију природних решења која узимају у обзир како понашање, стилови живота, верске, друштвене и културне вредности обликују изборе произвођача и потрошача, институција и њихове политичке одлуке.
  • Искористити мотиве који стоје иза широких друштвених промена и транзиција за осмишљавање релевантних политика, комуникационих и ангажованих кампања и других акција.
  • Утврдити тачке утицаја у оним секторима који имају највећи утицај на биодиверзитет, у односу на познате улоге одлучујућих актера (цивилно друштво, образовне институције, креаторе политике, финансијске и пословне лидере, трговце на мало) и њихове међусекторске сарадње. Ово укључује људска права и све економске ланце вредности, као и улогу образаца запошљавања за праведну транзицију.
  • Побољшано разумевање међузависности одрживог развоја у погледу биодиверзитета.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

 

Индикативни буџет за цео позив: 10 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: од 3 до 4 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 3

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава