Poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Monitoring and effective measures for agrobiodiversity

Datum otvaranja poziva: 28. oktobar 2021. godine

Rok za prijavu: 15. februar 2022. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-06

Tema: Uspešni predlozi za ovaj poziv doprineće implementaciji poljoprivredne prakse koja promoviše biodiverzitet, kao i efikasnom praćenju biodiverziteta poljoprivrednog zemljišta radi održavanja biotopa i staništa, kao i njihovog ponovnog uspostavljanja.

Ciljevi poziva su:

  • metode i alati za sistematsko in situ praćenje biodiverziteta poljoprivrednih područja, uzimajući u obzir nadzemni biodiverzitet i biodiverzitet tla;
  • poboljšane metode i pokazatelji procene uticaja poljoprivrednih praksi, a posebno mera ili eko-shema uobičajene poljoprivredne prakse na nadzemni i podzemni biodiverzitet;
  • povećan pristup informacijama o područjima bogatim ugljenikom i prirodom;
  • efikasniji sistemi savetovanja poljoprivrednika u vezi sa pitanjima biodiverziteta i pružanje posebnih saveta, uključujući one koji rade na lokacijama Natura 2000.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

 

Indikativni budžet za ceo poziv: 8 miliona EUR

Budžet po projektu: oko 8 miliona EUR

Očekivan broj odobrenih projekata: 1

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava