Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Monitoring and effective measures for agrobiodiversity

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву: 15. фебруар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-06

Тема: Успешни предлози за овај позив допринеће имплементацији пољопривредне праксе која промовише биодиверзитет, као и ефикасном праћењу биодиверзитета пољопривредног земљишта ради одржавања биотопа и станишта, као и њиховог поновног успостављања.

Циљеви позива су:

  • методе и алати за систематско in situ праћење биодиверзитета пољопривредних подручја, узимајући у обзир надземни биодиверзитет и биодиверзитет тла;
  • побољшане методе и показатељи процене утицаја пољопривредних пракси, а посебно мера или еко-схема уобичајене пољопривредне праксе на надземни и подземни биодиверзитет;
  • повећан приступ информацијама о подручјима богатим угљеником и природом;
  • ефикаснији системи саветовања пољопривредника у вези са питањима биодиверзитета и пружање посебних савета, укључујући оне који раде на локацијама Натура 2000.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

 

Индикативни буџет за цео позив: 8 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: око 8 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава