Позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Research and innovation for food losses and waste prevention and reduction through harmonised measurement and monitoring (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-08

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву: 15. фебруар 2022. године

Тема:  Сваке године значајна количина хране се изгуби или расипа, од примарне производње до крајње потрошње. Губици хране и отпад имају негативан утицај на друштво, животну средину и економију. Такви негативни утицаји погоршавају се у кризним временима, попут тренутне пандемије COVID-19, када додатни губици хране и отпад настају због поремећаја у ланцима снабдевања храном. Смањење количинe хране намењене за људску исхрану која се на крају изгуби или одбаци је сложен изазов. Поуздано мерење и праћење ових губитака је кључно за развој и примену ефикасних стратегија и акција у овој области.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).
  • Пројекат мора укључити разноврсне учеснике и крајње кориснике (multi-actor approach). Више информација у Радном програму.

Буџет пројекта: 7 милиона ЕУР

Буџет позива: 14 милиона ЕУР

Корисни линкови: