Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Human behavioural model to assess the performance of CCAM solutions compared to human driven vehicles (CCAM Partnership)

Рок за пријаву: 12. јануар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL5-2022-D6-01-03

Тема: Овај позив има за циљ отпоран и скалабилан референтни модел понашања људи приликом вожње. Добијени модел би требало да има следеће одлике и исходе:

  • Могућност за понављање целог спектра перформанси људских возача, ради упоређивања перформанси аутоматизованог система вожње у специфичној ситуацији са популацијом возача. Модел ће помоћи у дефинисању критеријума јасне и прецизне процене у кампањама тестирања потрошача у односу на возила са људским управљањем и за верификацију безбедности CCAM система у процесима индустријског развоја.
  • Служи као референца за аутомобилску индустрију и њене партнере у истраживању и развоју за дизајнирање лако предвидљивог и прихватљивог понашања аутоматизоване вожње у мешовитом саобраћају.
  • Модел би требало да помогне аутомобилској индустрији, њеним партнерима у истраживању и развоју, верификационим телима и организацијама за тестирање потрошача да реално представе понашање других возила којима управљају људи у (виртуелној) симулацији мешовитог саобраћаја.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

 

Индикативни буџет за цео позив: 8 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: од 7 до 8 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Клима, енергија и мобилност

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава