Poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Increased robotics capabilities demonstrated in key sectors (AI, Data and Robotics Partnership) (IA)

Datum otvaranja poziva: 23. novembar 2021. godine

Rok za prijavu: 5. april 2022. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-07

Tema: Pozivom se nastoje ostvariti sledeći ciljevi:

  • pokazati dodatnu vrednost robotike i njenih performansi pri rešavanju izazova u ključnim sektorima primene, ili u zadacima napornim, dosadnim, prljavim ili opasnim za ljude, ili u ekstremnim okruženjima;
  • sposobnost sistema za performanse koje nadilaze ljudske u složenim zadacima, sa visokim uticajem u ključnim sektorima, koji pokazuju širi nivo prilagođavanja i fleksibilnosti;
  • sistemi koji mogu da pokažu visok nivo reaktivnosti, odziva i razumljivosti prilikom interakcija čoveka sa robotom i robota sa robotom.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

Indikativni budžet za ceo poziv: 36 miliona EUR

Budžet po projektu: oko 6 miliona EUR

Očekivan broj odobrenih projekata: 6

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Digitalno, industrija i svemir

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava