Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Increased robotics capabilities demonstrated in key sectors (AI, Data and Robotics Partnership) (IA)

Датум отварања позива: 23. новембар 2021. године

Рок за пријаву: 5. април 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-07

Тема: Позивом се настоје остварити следећи циљеви:

  • показати додатну вредност роботике и њених перформанси при решавању изазова у кључним секторима примене, или у задацима напорним, досадним, прљавим или опасним за људе, или у екстремним окружењима;
  • способност система за перформансе које надилазе људске у сложеним задацима, са високим утицајем у кључним секторима, који показују шири ниво прилагођавања и флексибилности;
  • системи који могу да покажу висок ниво реактивности, одзива и разумљивости приликом интеракција човека са роботом и робота са роботом.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 36 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: око 6 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 6

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Дигитално, индустрија и свемир

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава