Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Trustworthy artificial intelligence (AI) tools to predict the risk of chronic non-communicable diseases and/or their progression

Рок за пријаву:

  • Прва фаза: 1. фебруар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)
  • Друга фаза: 6. септембар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two-stage

Тема: Очекивани исходи позива су:

  • Клиничарима, медицинским радницима и грађанима омогућен је приступ и коришћење валидираних алата за процену ризика од болести, и постигнута је боља информисаност грађана о руковођењу сопственим здрављем.
  • Здравствени радници користе издржљиве и поуздане алате који чувају приватност корисника за процену и предвиђање ризика и/или прогресије хроничних незаразних болести.
  • Здравствени радници развијају научно-подржане препоруке и смернице за примену персонализованих стратегија превенције заснованих на вештачкој интелигенцији.
  • Здравствени радници користе квантитативне показатеље како би идентификовали и пратили појединце са високим ризиком за развој и / или ризик од прогресије хроничних незаразних болести.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • У кластеру „Здравље“ дозвољено је учешће и правних лица из САД-а.

Индикативни буџет за цео позив: 60 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: око 6 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 10

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Здравље

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава