Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Pre-clinical development of the next generation of immunotherapies for diseases or disorders with unmet medical needs

Рок за пријаву:

  • Прва фаза: 1. фебруар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)
  • Друга фаза: 6. септембар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-02-two-stage

Тема: Очекивани исходи позива су:

  • Научне и клиничке заједнице ефикасно користе претклиничку валидацију нових имунотерапија за болести са високим оптерећењем или поремећаје са неиспуњеним медицинским потребама.
  • Научне и клиничке заједнице имају приступ новим сазнањима која омогућавају боље разумевање начина деловања следеће генерације имунотерапија и / или комбинованих третмана, што би требало омогућити даљи развој и оптимизацију третмана.
  • Научне и клиничке заједнице имају приступ и користе нове персонализоване моделе (in vitro и in vivo) за болести или поремећаје великог оптерећења, као и протоколе за следећу генерацију имунотерапија.
  • Здравствени радници имају обезбеђен приступ новим безбедносним смерницама и имунотерапијама и употребљавају их. (Клинички концепт доказивања, када је применљив, као једнократни или комбиновани третман, треба упоредити са постојећим приступима).

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • У кластеру „Здравље“ дозвољено је учешће и правних лица из САД-а.

Индикативни буџет за цео позив: 60 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: око 6 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 10

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Здравље

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава