Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Development of new effective therapies for rare diseases

Рок за пријаву:

  • Прва фаза: 1. фебруар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)
  • Друга фаза: 6. септембар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-04-two-stage

Тема: Очекивани исходи позива су:

  • Истраживачи и произвођачи/развијачи лекова користе најсавременија знања и ресурсе на најбољи могући начин ради брзог и ефикасног развоја нових терапија за ретке болести.
  • Истраживачи и произвођачи/развијачи лекова повећавају стопу успеха терапије за ретке болести применом издржљивих претклиничких модела, метода, технологија, потврђених биомаркера, поузданих исхода пријављених пацијената и / или иновативних дизајна клиничких испитивања.
  • Произвођачи/развијачи лекова и власти брже напредују ка одобрењу тржишта за нове терапије ретких болести (са тренутно неодобреном опцијом лечења) због повећаног броја интервенција које су успешно тестиране у касним фазама клиничког развоја.
  • Здравствени радници и људи који живе са ретком болешћу имају приступ новим терапијским интервенцијама и / или лековима за ретке болести.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • У кластеру „Здравље“ дозвољено је учешће и правних лица из САД-а.
  • Заједнички истраживачки центар (JRC) може учествовати као део конзорцијума.

Индикативни буџет за цео позив: 60 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: око 8 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 8

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Здравље

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава