Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Emerging and future risks to plant health

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву:

  • Прва фаза: 15. фебруар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)
  • Друга фаза: 6. септембар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-02-two-stage

Тема: У складу са стратегијом „Од фарме до виљушке“ за прелазак на здраву и отпорну европску пољопривреду и шумарство, укључујући и амбициозан циљ смањене употребе средстава за заштиту биља, успешан предлог за овај позив ће подржати акције истраживања и иновација како би омогућио пољопривредном/шумарском сектору да остане продуктиван и допринесе одрживој пољопривреди и/или здрављу шума.

Циљеви позива су:

  • пронаћи одговарајућа решења за нове и/или штеточине у настајању;
  • побољшати разумевање узрока појава штеточина на биљкама, укључујући утицај климатских промена, деградације екосистема и глобализације;
  • развити економска и еколошки прихватљива решења за ефикасно сузбијање штеточина у пољопривреди и шумарству у складу са принципима интегрисаног управљања штеточинама;
  • подршка релевантним политикама који се тичу здравља биља у ЕУ и придруженим земљама Хоризонта Европе.

.Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • Пројекат мора укључити разноврсне учеснике и крајње кориснике (multi-actor approach). Више информација у Радном програму.

Индикативни буџет за цео позив: 7 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: око 7 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава