Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Agroecological approaches for sustainable weed management

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву:

  • Прва фаза: 15. фебруар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)
  • Друга фаза: 6. септембар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-01-two-stage

Тема: Успешни пројектни предлози за овај позив би требало да подрже стратегију „Од фарме до виљушке“ и да развију стратешки циљ преласка на здраву и отпорну европску пољопривреду, нарочито њене циљеве да промовише агроекологију и смањи укупну употребу и ризик од хемијских пестицида развијањем потенцијала агроекологије да обезбеди алтернативне стратегије уклањања корова које смањују или елиминишу употребу пестицида који се користе као хербициди. Тиме ће се подржати прелазак на одрживе, сигурне, продуктивне, климатски неутралне и отпорне системе пољопривреде који минимизирају притисак на екосистеме, док пољопривредницима осигуравају добре економске приносе.

Циљани исходи позива су:

  • докази о оптималним и иновативним комбинацијама холистичких алтернативних техника уклањања корова заснованих на агроеколошким приступима у различитим европским педоклиматским условима за широк спектар усева и пољопривредних система, укључујући конвенционалну, органску и мешовиту пољопривреду;
  • квантитативни и квалитативни докази о друштвеној, економској и еколошкој одрживости и учинку, као и компромиси, различитих алтернативних стратегија уклањања корова широм Европе на пољопривредном, пејзажном и регионалном нивоу (средњорочно и дугорочно);
  • чврсти докази о факторима који утичу на доношење одлука пољопривредника и побољшано знање и повратне информације међу актерима у ланцу вредности хране, што резултира лакоћом употребе, прихватањем од крајњих корисника и већом применом алтернативних и холистичких стратегија уклањања корова заснованих на интегрисаној употреби агроеколошких приступа;
  • побољшан, отворен приступ подацима о тренутној пракси сузбијања корова и употреби хербицида у неколико репрезентативних европских агро-екосистема.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • Пројекат мора укључити разноврсне учеснике и крајње кориснике (multi-actor approach). Више информација у Радном програму.

Индикативни буџет за цео позив: 14,5 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: око 5 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 3

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава