Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Photosynthesis revisited: climate emergency, “no pollution and zero-emission” challenge and industrial application

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву: HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-04-two-stage

  • Прва фаза: 15. фебруар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)
  • Друга фаза: 1. септембар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива:

Тема: Циљеви позива су:

  • шира примена најновијих достигнућа молекуларне биологије и биотехнологије за повећање фотосинтетске ефикасности биљака и/или алги и других аутотрофних организама, повећавајући њихову способност за асимилацију угљен-диоксида, њихове приносе биомасе, њихову прераду и употребу супстанци и материјала од економског интереса, што ће резултирати доприносу потенцијалног  ублажавања и прилагођавања климатских промена;
  • повећан индустријски унос биљака и фотоаутотрофних организама путем биотехнолошких приступа, за производњу комплексних молекула велике вредности, ради побољшања економичности и ефикасности ресурса. Шире прихватање наука о животу биотехнолошких иновација, истовремено подржавајући велики ангажман индустрије и малих и средњих предузећа у Европи;
  • веће разумевање и примена биотехнологије за решавање загађења ваздуха (посебно озона) усевима и биљкама повезаним са топлотним таласима и топлотним стресом у животној средини;
  • веће и свеобухватније разумевање иновација, као и свест о њима, путем транспарентне комуникације и друштвеног дијалога са свим заинтересованим странама (академска заједница, индустрија, мала и средња предузећа, невладине организације, регулаторне институције, међународни партнери, итд.).

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 6 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: око 6 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава