Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Socio-economics of pesticide use in agriculture (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-02

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву: 15. фебруар 2022. године

Тема: Истраживања су показала да добро осмишљени програми интегрисаног сузбијања штеточина могу сузбити штеточине на еколошки прихватљив начин; међутим, данас се пољопривреда ослања на хемијске третмане како би осигурала профит и принос фарми. Боље разумевање друштвених, економских и политичких фактора, као и докази о економским перформансама интегрисаног сузбијања штеточина и праксе употребе пестицида потребни су за идентификовање мера које могу побољшати њихово усвајање и подстаћи укључивање свих релевантних учесника. Пројекти финансирани у оквиру ове теме требало би да осигурају синергију и сарадњу са другим релевантним текућим пројектима Хоризонта 2020.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 6 милиона ЕУР

Буџет позива: 6 милиона ЕУР

Корисни линкови: