Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Integrated and sustainable freshwater bioeconomy: Combining aquaculture, biodiversity preservation, biotechnology and other uses (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-05

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву: 15. фебруар 2022. године

Тема: Слатководни системи поседују огроман биодиверзитет и обезбеђују средства за живот становништва у унутрашњости. Језера, баре и реке захтевају прелазак на одрживије и еколошки прихватљивије производне екосистеме кроз оптимално управљање водама, планирање, развијање економских активности у руралним подручјима, одржавање биодиверзитета и повећање отпорности на климатске промене.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 5 милиона ЕУР

Буџет позива: 10 милиона ЕУР

Корисни линкови: