Објављен Јавни позив за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Aустрије за период од 2022. до 2024. године

рок за пријављивање: 30. новембар 2021. године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, расписало је Јавни позив за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Аустрије за период од 2022. до 2024. године.

Предмет Јавног позива је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности одобрених пројеката у циљу наставка успешно успостављене научне и технолошке сарадње између двеју земаља.

Пројектну пријаву потребно је доставити надлежним институцијама у обе земље, на начин и  обрасцима прописаним позивом.

Више о позиву можете сазнати на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као и у тексту позива.