Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Computational models for new patient stratification strategies (RIA)

Позив: HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12-01-two-stage

Датум отварања позива: 6. октобар 2021. године

Рок за пријаву: 1. фебруар 2022. године (прва фаза), 6. септембар 2022. године (друга фаза)

Тема: У ери великих и сложених података, велики изазов остаје како управљати огромном количином података у здравству. Предлози пројеката у оквиру ове теме могу укључивати широк спектар решења која би могла дати одговор на овај изазов, као што су компјутерско моделирање болести, медицински рачунарски системи, алгоритми машинског учења, дигиталне twin технологије и/или њихове комбинације. Тема покрива различите фазе у иновационом процесу (тј. транслационо, пред-клиничко, клиничко истраживање, валидацију у клиничком и стварном окружењу итд.), које су релевантне за циљеве предлога.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 6 милиона ЕУР

Буџет позива: 60 милиона ЕУР

Корисни линкови: