Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Upscaling (real-time) sensor data for EU-wide monitoring of production and agri-environmental conditions (RIA)

Poziv: HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-11

Datum otvaranja poziva: 28. oktobar 2021. godine

Rok za prijavu: 15. februar 2022. godine

Tema: Senzori se sve više koriste za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje, npr. kroz procenu uslova životne sredine i useva. Informaciona vrednost podataka prikupljenih putem senzora može se povećati analizom podataka u kombinaciji sa drugim skupovima podataka. Referentni podaci mogu, npr. biti formirani od skupova podataka koje generišu senzori na drugim mestima ili od podataka sa satelita i posmatranja zemlje ili drugih skupova podataka koji odražavaju uslove okoline. Podaci generisani lokalno putem senzora često su precizniji u poređenju sa globalnim, evropskim, nacionalnim ili regionalnim skupovima podataka. Oni stoga mogu doprineti poboljšanju performansi, održivosti i konkurentnosti poljoprivrede kroz dalju primenu digitalnih tehnologija i tehnologija za prenos podataka.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU (Research and Innovation Actions).

Budžet projekta: 5-7,5 miliona EUR

Budžet poziva: 15 miliona EUR

Korisni linkovi: