Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Upscaling (real-time) sensor data for EU-wide monitoring of production and agri-environmental conditions (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-11

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву: 15. фебруар 2022. године

Тема: Сензори се све више користе за побољшање пољопривредне производње, нпр. кроз процену услова животне средине и усева. Информациона вредност података прикупљених путем сензора може се повећати анализом података у комбинацији са другим скуповима података. Референтни подаци могу, нпр. бити формирани од скупова података које генеришу сензори на другим местима или од података са сателита и посматрања земље или других скупова података који одражавају услове околине. Подаци генерисани локално путем сензора често су прецизнији у поређењу са глобалним, европским, националним или регионалним скуповима података. Они стога могу допринети побољшању перформанси, одрживости и конкурентности пољопривреде кроз даљу примену дигиталних технологија и технологија за пренос података.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 5-7,5 милиона ЕУР

Буџет позива: 15 милиона ЕУР

Корисни линкови: