Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Water governance, economic and financial sustainability of water systems (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-06

Датум отварања позива: 28. октобар 2021. године

Рок за пријаву: 15. фебруар 2022. године

Тема: Промена начина на који се вода користи и дели, захтева ефикасан развој и примену здравих стратегија управљања водама. Техничка решења постоје, али често недостаје јасноћа о томе ко шта ради, на ком нивоу и како. Спровођење одговарајућих шема управљања или дизајнирање нових нивоа и институционалних поставки за спровођење здравог управљања водама, помоћи ће у постизању одрживог коришћења природних ресурса, као и у спречавању загађења и заштити биодиверзитета.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 3 милиона ЕУР

Буџет позива: 10 милиона ЕУР

Корисни линкови: