Održan prvi sastanak predstavnika članica međunarodne alijanse ZGC Global High-Level Think Tank Alliance (ZGCTA)

Univerzitet u Kragujevcu je u septembru 2020. godine zvanično postao članica međunarodne alijanse ZGC Global High-Level Think Tank Alliance (ZGCTA) kojom predsedava Pekinška akademija nauke i tehnologije. Zajednički ciljevi organizacija u sastavu alijanse uključuju saradnju na polju nauke, tehnologije, istraživanja i razvoja, podizanje inovacionog potencijala globalnih think tank organizacija, jačanje međusobnog poverenja između država i unapređenje razvoja ljudskog društva.

Na prvom koordinacionom sastanku, održanom u četvrtak, 23. septembra 2021. godine, sumirani su rezultati dosadašnjeg rada alijanse, predstavljen je Plan i program rada za 2022. godinu i zvanično su predstavljene novopridružene članice. Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović imao je priliku da istakne aktivno učešće Univerziteta u Kragujevcu u radu Alijanse i spremnost za dalju uspešnu saradnju, naročito u organizaciji zajedničkih događaja i apliciranju za naučnoistraživačke projekte.