Otvoren novi poziv Evropskog istraživačkog saveta - ERC STARTING GRANTS

Poziv:  ERC-2022-STG

Rok za prijavu: 13. januar 2022. godine

Trajanje projekta: 5 godina

Iznos finansiranja: do 1.500.000 EUR (uz srazmerno smanjenje za projekte kraće od 5 godina)

Dodatno finansiranje: 1.000.000 EUR za a) početne troškove preseljenja glavnog istraživača u pridruženu ili EU zemlju b) kupovina krupne opreme v) pristup velikim laboratorijama/objektima ili g) drugi veći troškovi eksperimentalnog i terenskog rada (koji ne uključuju troškove osoblja)

Profil glavnog istraživača:

  • bilo koja nacionalnost
  • 2-7 godina od završetka doktorata (pre 1. januara 2022.)
  • potencijal za nezavisnost istraživanja i dokaze o zrelosti (npr. objavljivanje važne publikacije kao glavni autor ili bez učešća mentora).

Profil institucije domaćina: institucija domaćin (pravno lice podnosioca zahteva) mora biti osnovana u državi članici EU ili pridruženoj zemlji i mora angažovati i ugostiti glavnog istraživača najmanje tokom trajanja projekta.

Korisni linkovi: