Отворен нови позив Европског истраживачког савета - ERC STARTING GRANTS

Позив:  ERC-2022-STG

Рок за пријаву: 13. јануар 2022. године

Трајање пројекта: 5 година

Износ финансирања: до 1.500.000 ЕУР (уз сразмерно смањење за пројекте краће од 5 година)

Додатно финансирање: 1.000.000 ЕУР за а) почетне трошкове пресељења главног истраживача у придружену или ЕУ земљу б) куповина крупне опреме в) приступ великим лабораторијама/објектима или г) други већи трошкови експерименталног и теренског рада (који не укључују трошкове особља)

Профил главног истраживача:

  • било која националност
  • 2-7 година од завршетка доктората (пре 1. јануара 2022.)
  • потенцијал за независност истраживања и доказе о зрелости (нпр. објављивање важне публикације као главни аутор или без учешћа ментора).

Профил институције домаћина: институција домаћин (правно лице подносиоца захтева) мора бити основана у држави чланици ЕУ или придруженој земљи и мора ангажовати и угостити главног истраживача најмање током трајања пројекта.

Корисни линкови: