Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - MSCA Staff Exchanges 2021

Poziv: HORIZON-MSCA-2021-SE-01-01

Datum otvaranja poziva: 7. oktobar 2021. godine

Rok za prijavu: 9. mart 2022. godine

Cilj programa: podrška razvoju partnerstava u obliku zajedničkih istraživačkih i inovacionih projekata sa ciljem razmene znanja kroz međunarodnu i međusektorsku mobilnost i razmenu (secondment) zaposlenih u istraživačkim i inovacionim aktivnostima sa ugrađenim povratnim mehanizmima.

Uslovi za učešće u konzorcijumu:

  • Najmanje tri pravna lica iz najmanje tri različite zemlje, od kojih najmanje dve institucije moraju biti osnovane u EU ili pridruženim zemljama
  • Ako su sve organizacije iz istog sektora (npr. samo akademski ili samo neakademski), najmanje jedna partnerska institucija mora biti iz treće zemlje.
  • Zajednički istraživački centar (JRC) može učestvovati kao član konzorcijuma izabranog za finansiranje.
  • Za ostale specifične uslove, pogledati detaljno u Radnom programu.

Trajanje razmene (secondment): 1-12 meseci (ukupno)

Trajanje projekta: 48 meseci

Budžet poziva: 72,5 miliona EUR

Budžet projekta: ukupna kontribucija EU je ograničena na najviše 360 person/months.

Korisni linkovi: