Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - MSCA Researchers at Risk 2021 (CSA)

Позив: HORIZON-MSCA-2021-RR-01-01

Рок за пријаву: 6. јануар 2022. године

Тема: У оквиру ове теме предвиђена је подршка националним и међународним организацијама које раде са истраживачима који су у опасности услед различитих околности, као што је на пример пандемија COVID -19. Акције подршке би требало да буду усклађене са општим циљевима Марија Кири програма, као што су изврсност у науци, вештине и развој каријере, међусекторска мобилност, једнаке могућности и инклузивност, атрактивни услови рада, равнотежа између посла и живота, уз истовремено подстицање отворене науке, иновација и предузетништва. Са друге стране, треба избећи дуплирање са другим акцијама предвиђене у оквиру програма Хоризонт Европа, Ерасмус+ и слично, и усмерити се на синергију између ових програма.

Услови за конзорцијум: једно или више правних лица основаних у земљама чланицама Европске уније или у некој од придружених земаља

Трајање пројекта: 36 месеци

Буџет позива: 1,5 милион ЕУР

Буџет пројекта: 1 милион ЕУР

Корисни линкови: