Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Fast deployed mobile laboratories to enhance situational awareness for pandemics and emerging infectious diseases (IA)

Позив: HORIZON-CL3-2021-DRS-01-05

Рок за пријаву: 23. новембар 2021. године

Тема: Недавна криза узрокована COVID-19 пандемијом показала је да је способност брзе идентификације вируса на лицу места под одговарајућим режимом контроле/осигурања квалитета кључна за осигуравање адекватне процене ризика, оптималног управљања ризиком и одговарајућих мера за борбу против вируса. Сходно томе, одлучујући фактор је приближавање брзо расположивог дијагностичког капацитета што је могуће ближе кризном подручју.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Innovation Actions).
  • Додатни услов: најмање 3 организације које представљају „прву помоћ“ или агенције и представници локалних и регионалних власти задужених за управљање санитарним кризама из најмање 3 различите земље чланице ЕУ или придружених земаља (погледати детаљно у позиву).
  • У циљу постизања очекиваних исхода, охрабрује се међународна сарадња, посебно са Јапаном у оквиру сарадње ЕУ и Јапана у борби против пандемије.

Буџет пројекта: 8 милиона ЕУР

Буџет позива: 4 милиона ЕУР

Корисни линкови: