Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Awareness raising on Intellectual property (IP) management for European R&I (CSA)

Позив: HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-17

Рок за пријаву: 21. октобар 2021. године

Тема: Управљање интелектуалном својином се сматра једним од главних изазова у истраживањима и процесу валоризације знања. Свест о одговарајућем управљању интелектуалном својином омогућава претварање резултата истраживања у револуционарна технолошка решења. Стога се овај позив фокусира на кампању подизања свести, као и посебне активности за подршку академским круговима, истраживачким институцијама и малим и средњим предузећима у управљању и валоризацији интелектуалне својине.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Буџет пројекта: 1 милион ЕУР

Буџет позива: 1 милион ЕУР

Корисни линкови: