Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Technologies and solutions for compliance, privacy preservation, green and responsible data operations (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)

Позив: HORIZON-CL4-2021-DATA-01-01

Рок за пријаву: 21. октобар 2021. године

Тема: Дигиталне технологије, методе и процеси су од великог значаја за сигурно, поуздано, транспарентно, одговорно и еколошки одрживо прикупљање, складиштење, обраду, аналитику и испоруку података. Ове технологије би требало да олакшају размену и коришћење података у складу са важећим законодавством (нпр. ГДПР) и да омогуће сигурно руковање подацима, њихово дељење и поновну употребу у контексту заједничког европског простора података у различитим ситуацијама и областима примене.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 8-11 милиона ЕУР

Буџет позива: 52 милиона ЕУР

Корисни линкови: