Представљени најбољи пројекти на конкурсу за младе научнике и уметнике Универзитета у Крагујевцу за школску 2021/22. годину

У свечаној сали Универзитета у Крагујевцу, 27. септембра 2021. године представљени су најбољи пројекти из пет научних области, одабрани на конкурсу за младе научнике и уметнике Универзитета у Крагујевцу за школску 2021/22. годину.

Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитет у Крагујевцу покренули су Програм финансирања научноистраживачких односно уметничких пројеката младих истраживача и уметника Универзитета у Крагујевцу за школску 2021/22. годину, који је формиран на основу средстава САНУ и средстава Универзитета у Крагујевцу.

Рецензенти, из реда чланова САНУ и професора Универзитета у Крагујевцу, оцењивали су пристигле пријаве, које су испуниле конкурсне услове и донели одлуку да се подржи финансирање по једног пројекта у сваком од пет истраживачких поља.

У свечаној сали Универзитета у  Крагујевцу, 27. септембра је одржано представљање најбољих пројеката на конкурсу. О циљу и карактеру Програма финансирања говорили су: дописни члан САНУ Милош Ђуран, управник Центра и проф. др Ненад Филиповић, ректор. Руководиоци најбољих пројеката су представили садржаје својих пројеката, и то:

1. Др Мирјана Радовановић, доцент Агрономског факултета у Чачку представила је одабрани пројекат из области техничко-технолошких наука;

2. У име  др Андреја Мићовића, ванредног професора  Факултета за угоститељство и туризам у Врњачкој Бањи,   руководиоца пројекта, одабрани пројекат за област друштвено-хуманистичких наука представила је др Данијела Пантовић, чланица пројектног тима;

3. Др Милена Вукић, научни сарадник ПМФ-а, представила је одабрани пројекат за област медицинских наука;

4. Др Јована Радовановић, ванредни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, представила је одабрани пројекат  за област уметности;

5. Др Владимир Петровић, доцент ПМФ-а (Институт за хемију), представио је одабрани пројекат за област природно-математичких наука.

У завршној речи, младим научницима и уметницима Универзитета у Крагујевцу, руководству Универзитета и деканима и продеканима факултета Универзитета у Крагујевцу,  обратио се академик Зоран Поповић, потпредседник САНУ. Он је констатовао да САНУ начелно финансира искључиво пројекте које  реализују чланови ове највише научне институције, тако да је финансирање пројеката младих научника и уметника факултета Универзитета у Крагујевцу, својеврсни преседан.     Високо оценивши  квалитет представљених пројеката, нарочито истичући актуелност проблема којима се пројекти баве, изразио је наду да ће се учесници ових пројеката у догледно време наћи у чланству САНУ.


Фото галерија: